คณิต ฟิสิกส์ พิชิตเตรียมอุดม โดยพี่มหาบัณฑิต วิศวะจุฬา ***คลิกเลย***

ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

     CU Tutors.com สถาบันกวดวิชา และสอนพิเศษตามบ้านที่จะช่วยให้น้องได้พบกับติวเตอร์คุณภาพ ที่พร้อมจะมอบความรู้ความเข้าใจให้กับน้องๆทุกๆคน
     สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษตามบ้านซียูติวเตอร์ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของทีมติวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และพบว่าการสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้านหรือการสอนพิเศษเป็นกลุ่มย่อย จะทำให้ได้ผลที่ดีกว่าสอนพิเศษที่สถาบันกวดวิชา ด้วยเหตุนี้เองทำให้เกิดเป็นสถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษตามบ้านแห่งนี้ขึ้น โดยสถาบันนี้ จะเป็นที่รวมรวมติวเตอร์ผู้สอนพิเศษที่มีคุณภาพชั้นนำระดับประเทศ
     นอกจากนี้ ทางสถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษตามบ้านซียูติวเตอร์ ยังมีการดูแลเอาใจใส่น้องๆอย่างทั่วถึง หากน้องมีปัญหาใดๆ ทางสถาบันยินดีที่จะให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่น้องๆได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ เรายังมีบริการสอนการบ้านแก่น้องๆระดับประถมอีกด้วย

เหตุผลที่น้องๆควรเลือกเรียนกับทางสถาบันของเรา

บริการต่างๆของทางสถาบัน

รับสอนพิเศษตามบ้าน

รับสอนพิเศษตามบ้าน

บริการรับสอนพิเศษตามบ้าน สอนการบ้านโดยทีมงานผู้สอนพิเศษคุณภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ซึ่งพร้อมไปด้วยประสบการณ์ และความรู้ สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับน้องๆ โดยน้องๆสามารถกรอกใบสมัครเรียนพิเศษ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ทันที เมื่อทางสถาบันได้รับข้อมูล ก็จะทำการจัดติวเตอร์ส่งไปสอนน้องๆตามที่ต้องการ

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

จัดส่งติวเตอร์ให้กับองค์กรต่างๆ

บริการจัดส่งติวเตอร์สอนพิเศษให้กับองค์กรต่างๆ เช่น การอบรมทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร เป็นต้น โดยบริษัทที่ต้องการติวเตอร์สามารถติดต่อสอบถาม เพื่อแจ้งถึงวัตถุประสงค์สำหรับการอบรม และทางสถาบันจะได้จัดติวเตอร์ผู้สอนให้ตรงกับหลักสูตรที่ท่านต้องการ โดยหลักสูตรต่างๆ ทางองค์กรสามารถเป็นผู้กำหนดเอง หรือจะให้ทางสถาบันกำหนดให้ก็ได้

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

บริการให้คำปรึกษาด้านการเรียน โดยทางสถาบันจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำกับน้องๆที่สนใจ น้องๆสามารถโทรศัพท์เพื่อขอรับคำปรึกษากับทางสถาบันได้ตลอดเวลา หากน้องๆสนใจสามารถ ติดต่อสถาบัน ได้ทันที ทางสถาบัน ยินดีที่จะให้คำปรึกษากับน้องๆ และยังช่วยค้นหาข้อมูลต่างๆใหักับน้องๆเพิ่มเติมได้อีกด้วย

รับสมัครติวเตอร์

รับสมัครติวเตอร์

ซียูติวเตอร์ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยสามารถสมัครติวเตอร์กับทางสถาบันได้อย่างสะดวก เพียงแค่กรอกใบสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ สามารถเข้าสู่หน้า รับสมัครติวเตอร์ ได้ทันที

น้องๆที่เรียนพิเศษกับเรา

รายชื่อนักเรียนส่วนหนึ่งที่ให้ความไว้วางใจสมัครเรียนพิเศษ หรือสอนการบ้านกับทางสถาบัน

ID 905
ชื่อเล่น พิม
โรงเรียน เซนโยเซฟคอนแวนท์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
วิชาที่สมัครเรียน การบ้าน (ทั่วไป)

ID 1514
ชื่อเล่น ไหม
โรงเรียน materdei
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาที่สมัครเรียน สังคมศึกษา

ID 1683
ชื่อเล่น ปิว
โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาที่สมัครเรียน ฟิสิกส์

ID 1333
ชื่อเล่น น้องยู
โรงเรียน ราชินีบน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาที่สมัครเรียน อื่นๆ

ID 955
ชื่อเล่น โดนัท
โรงเรียน ซางตาครู้สคอนแวนท์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
วิชาที่สมัครเรียน อื่นๆ

ดูรายชื่อนักเรียนทั้งหมด >>>

รูปแบบการสอนของพี่ๆทีมงาน ซียูติวเตอร์

พี่แอน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนเป็นสำคัญ ทั้งสนุก และได้ความรู้ เพราะเมื่อเค้ามีความสุขกับการเรียนแล้ว ก็ย่อมทำให้เค้าอยากเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะ
พี่นนท์ จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนเนื้อหาก่อน เพื่อให้เข้าใจ แล้วจึงค่อยทำแบบฝึกหัด
พี่บี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนตัวต่อตัว หรือ กลุ่มย่อย (2-3 คน)

เน้นการสอนความเข้าใจตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ โจทย์ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตัวเอง สามารถต่อยอดใช้งานในความรู้ในระดับสูงต่อไปได้

ผู้สอนจะพิจารณาทักษะของผู้เรียนเป็นหลัก และปรับการเรียน การสอนให้เหมาะสม เน้นการทำโจทย์ เพื่อเพิ่มทักษะ และ ความเข้าใจ
พี่นู๋บ๊วย จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ
พี่บิ๊ว จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นการสอน ฝึกทำแบบฝึกหัด พูด ฟัง อ่าน เขียน สอนการบ้าน เน้นการเข้าใจ อธิบาย มีสื่อประกอบเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น
พี่ปอง จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นสอนเพื่อให้เข้าใจและจำได้ โดยใช้ไม่ต้องท่องจำ
พี่นุ๊ก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนเนื้อหาอย่าละเอียด ยกตัวอย่างเพิ่มความเข้าใจ แล้วฝึกทำโจทย์หลายๆรูปแบบ มีเทคนิคในการจำ เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ ไม่เครียด สนุกสนานกับการเรียน
พี่โบ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนตามเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องการ โดยมีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพประกอบ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ เน้นทำโจทย์บ่อยๆเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น สนุกสนาน เป็นกันเอง
พี่ใหญ่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนตามหลักสูตรที่น้องเรียน และเนื้อหาเพิ่มเติมจากที่เรียน หรือเนื้อหาที่น้องสนใจจะเรียนเพิ่ม สอนการบ้านรวมถึงติวข้อสอบ
ไม่เครียด สอนสบายๆ ใจเย็น ^^
พี่โป จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนแบบเข้าใจง่าย มีเทคนิคพิเศษที่ช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น
พี่บิ๊ก จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ ทำความรู้จักกับเด็กนักเรียนก่อนว่าชื่ออะไร มาจากที่ไหน มีจุดไหนของวิชานั้นไม่เข้าใจ แล้วก็ทบทวนบทเรียนเก่าก่อนที่จะขึ้นบทใหม่ มีการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทุกครั้ง โดยคะแนนก่อนและหลังเรียนจะรายงานให้ผู้ปกครองทราบ เมื่อจบคอร์สก็จะทำการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ของเด็ก แล้วก็ทำการรายงานผู้ปกครองเช่นกัน
พี่นุ้ย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปแบบการสอนพิเศษ ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นอธิบายหลัการทางทฤษฎีก่อนให้เข้าใจ สอนทริกพิเศษ ให้ทำโจทย์ ในกรณีที่ทำผิดถามความเข้าใจ พร้อมกับอธิบายใหม่ ทำแบบทดสอบตอนท้ายอีกเพื่อประเมินความเข้าใจ
พี่บุ๋ม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ ใช้วิธีการเข้าใจ มากกว่าการจำ แนะแนวในการทำข้อสอบ ให้ทำแบบฝึกหัดบ่อย ๆ ไม่ใช้สอนเพื่อเพียงแต่ทำข้อสอบเป็นครั้งๆไป แต่จะให้จำไปใช้ได้ตลอดการดำเนินชีวิต
พี่ติ๊ก จากมหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนพื้นฐาน
เน้นความเข้าใจ
ทำโจทย์
มีชีทให้
พี่โป จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รูปแบบการสอนพิเศษ ทำแบบทดสอบแบ่งระดับความรู้เด็กดูความถนัดแต่ละบุคคลและจัดการสอนตามความสามารถของบุคคล
พี่สอง จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ สนุกสนาน เป็นกันเอง สอนแบบพี่สอนน้อง
ยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างจนกว่าจะเข้าใจ สอนแบบผ่อนคลาย ไม่เครียด
พี่ยุ้ย จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ whiteboad,เอกสารประกอบการเรียน
พี่หยก จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นการทำโจทย์+ทำความเข้าใจ
สามารถดูแลการบ้านทั่วไป และติวสอบเข้าม.1 ได้

ประสบการณ์การสอน 4 ปี
พี่ข้าวกล้อง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นเข้าใจและเชื่อมโยงเนื้อหาได้ สอนเป็นกันเอง
พี่อ้อย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รูปแบบการสอนพิเศษ 1.สอนเด็กโดยปลูกแนวความคิดให้เด็กมีความเข้าใจในเนื้อหาและประยุกต์แนวความคิดได้