คณิต ฟิสิกส์ พิชิตเตรียมอุดม โดยพี่มหาบัณฑิต วิศวะจุฬา ***คลิกเลย***

ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

     CU Tutors.com สถาบันกวดวิชา และสอนพิเศษตามบ้านที่จะช่วยให้น้องได้พบกับติวเตอร์คุณภาพ ที่พร้อมจะมอบความรู้ความเข้าใจให้กับน้องๆทุกๆคน
     สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษตามบ้านซียูติวเตอร์ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของทีมติวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และพบว่าการสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้านหรือการสอนพิเศษเป็นกลุ่มย่อย จะทำให้ได้ผลที่ดีกว่าสอนพิเศษที่สถาบันกวดวิชา ด้วยเหตุนี้เองทำให้เกิดเป็นสถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษตามบ้านแห่งนี้ขึ้น โดยสถาบันนี้ จะเป็นที่รวมรวมติวเตอร์ผู้สอนพิเศษที่มีคุณภาพชั้นนำระดับประเทศ
     นอกจากนี้ ทางสถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษตามบ้านซียูติวเตอร์ ยังมีการดูแลเอาใจใส่น้องๆอย่างทั่วถึง หากน้องมีปัญหาใดๆ ทางสถาบันยินดีที่จะให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่น้องๆได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ เรายังมีบริการสอนการบ้านแก่น้องๆระดับประถมอีกด้วย

เหตุผลที่น้องๆควรเลือกเรียนกับทางสถาบันของเรา

บริการต่างๆของทางสถาบัน

รับสอนพิเศษตามบ้าน

รับสอนพิเศษตามบ้าน

บริการรับสอนพิเศษตามบ้าน สอนการบ้านโดยทีมงานผู้สอนพิเศษคุณภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ซึ่งพร้อมไปด้วยประสบการณ์ และความรู้ สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับน้องๆ โดยน้องๆสามารถกรอกใบสมัครเรียนพิเศษ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ทันที เมื่อทางสถาบันได้รับข้อมูล ก็จะทำการจัดติวเตอร์ส่งไปสอนน้องๆตามที่ต้องการ

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

จัดส่งติวเตอร์ให้กับองค์กรต่างๆ

บริการจัดส่งติวเตอร์สอนพิเศษให้กับองค์กรต่างๆ เช่น การอบรมทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร เป็นต้น โดยบริษัทที่ต้องการติวเตอร์สามารถติดต่อสอบถาม เพื่อแจ้งถึงวัตถุประสงค์สำหรับการอบรม และทางสถาบันจะได้จัดติวเตอร์ผู้สอนให้ตรงกับหลักสูตรที่ท่านต้องการ โดยหลักสูตรต่างๆ ทางองค์กรสามารถเป็นผู้กำหนดเอง หรือจะให้ทางสถาบันกำหนดให้ก็ได้

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

บริการให้คำปรึกษาด้านการเรียน โดยทางสถาบันจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำกับน้องๆที่สนใจ น้องๆสามารถโทรศัพท์เพื่อขอรับคำปรึกษากับทางสถาบันได้ตลอดเวลา หากน้องๆสนใจสามารถ ติดต่อสถาบัน ได้ทันที ทางสถาบัน ยินดีที่จะให้คำปรึกษากับน้องๆ และยังช่วยค้นหาข้อมูลต่างๆใหักับน้องๆเพิ่มเติมได้อีกด้วย

รับสมัครติวเตอร์

รับสมัครติวเตอร์

ซียูติวเตอร์ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยสามารถสมัครติวเตอร์กับทางสถาบันได้อย่างสะดวก เพียงแค่กรอกใบสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ สามารถเข้าสู่หน้า รับสมัครติวเตอร์ ได้ทันที

น้องๆที่เรียนพิเศษกับเรา

รายชื่อนักเรียนส่วนหนึ่งที่ให้ความไว้วางใจสมัครเรียนพิเศษ หรือสอนการบ้านกับทางสถาบัน

ID 1182
ชื่อเล่น อร
โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
วิชาที่สมัครเรียน อื่นๆ

ID 227
ชื่อเล่น เอิง
โรงเรียน อ.ส
ระดับชั้น มหาวิทยาลัย
วิชาที่สมัครเรียน ภาษาอังกฤษ

ID 1176
ชื่อเล่น ซันเดย์
โรงเรียน เซนฟรัง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
วิชาที่สมัครเรียน คณิตศาสตร์

ID 273
ชื่อเล่น เจิม
โรงเรียน อรรถมิตร
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
วิชาที่สมัครเรียน อื่นๆ

ID 1382
ชื่อเล่น ลูกหยี
โรงเรียน โรงเรียนหอวัง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชาที่สมัครเรียน อื่นๆ

ดูรายชื่อนักเรียนทั้งหมด >>>

รูปแบบการสอนของพี่ๆทีมงาน ซียูติวเตอร์

พี่หลิน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนแบบสบาย ๆ เปนกันเอง
เน้นเข้าใจที่ cause
พี่แอม จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นการสอนแบบเป็นกันเอง, แก้ปัญหาภาษาอังกฤษของแต่ละบคคล, เน้นแกรมม่าและการสนทนาภาษาอังกฤษอ้างอิงจากหนังสือของน้องพร้อมกับความรู้และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม รวมถึงการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย
พี่ส้ม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ สามารถสอนได้ทั้งการบ้านของน้องๆ หรือจะติวเข้มเพื่อการสอบมุกๆครั้งได้ สอนไปทำแบบฝึกหัดไปเพื่้อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
พี่เบิร์ด จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนตัวต่อตัว หรือสอนเป็นกลุ่มไม่เกิน 4 คน
พี่เชอรี่ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนดีไม่มีข้อแม้ ได้ทุกระดับประทับใจ
พี่โน้ต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ อธิบายเนื้อหา พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อน จากนั้นก็ให้ทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองแล้วจึงเฉลยอย่างละเอียด
พี่นุก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนได้ทุกรูปแบบค่ะ
พี่กิ จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ สอบถามความต้องการของนักเรียนว่าต้องการเรียนเสริมจากที่โรงเรียนหรือเปล่า หากต้องการเรียนเสริมจะจัดเอกสารเนื้อหาที่เสริมจากที่โรงเรียน หากต้องการเรียนเพื่อเสริมความรู้นอกเหนือจากที่โรงเรียนหรือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ก็จะจัดเอกสารให้ตามความเหมาะสม วิธีการสอนจะต้องมีการวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเรียน เพื่อจะได้รู้ว่านักเรียนมีจุดแข็งจุดอ่อนด้านใด
สอนเป็นกันเองค่ะ
พี่ฟ้า จากมหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นเนื้อหา, แบบฝึกหัด และ ตัวอย่างข้อสอบ
พี่แคท จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นความเข้าใจ ทำแบบฝึกหัด
ฝึกทำข้อสอบ
สอนอย่างเป็นกันเอง ค่อยเป็นค่อยไป
และทำให้นักเรียนรักการเรียน
พี่อ้อม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนตามหลักสูตรขั้นพื้นของกระทรวงศึกษาธิการ การนำไปประยุกต์ใช้ เทคนิคการจำสูตรต่างๆ
พี่กุ๊กกู่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ อธิบายหลักการในแต่ละบท
มีโจทย์ให้ทำ มีการซักถาม
นอกเรื่องบ้างเพื่อไม่ให้น้องเบื่อ
พี่รัช จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนโดยใช้ความเข้าใจให้กับเด็กก่อน แล้วใ่ห้หลักการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายหลัง

เน้นความเป็นกันเอง ทำให้ไม่มีความกดดันในการเรียน

สามารถสอนได้ทุกวัน เวลาและสถานี่ตามที่น้องๆสะดวกค่ะ
พี่มิ้นท์ จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ interactive
เน้นแม่นทฤษฎี และประยุกต์ได้
พี่เบ็น จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก สอนโดยเป็นระบบขั้นตอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพยิ่งขึ้น
พี่ตาล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ เรียนสบายๆแต่เข้าใจเนื้อ
พี่ต่าย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
รูปแบบการสอนพิเศษ สามารถสอนนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดี ให้สามารถเรียนคณิตศาสตร์ในขั้นต่อไปได้ มีเทคนิคการสอนที่ไม่น่าเบื่อ(พี่สอนน้อง)ใช้ภาษาเข้าใจง่าย แต่ไม่ผิดเนื้อหาสาระ

พี่ก้อย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนเป็นขั้นตอนเน้นความเข้าใจ สามารถถามได้ทันที่ที่ไม่เข้าใจ มีความเป็นกันเอง เน้นทำแบบฝึกหัด
พี่โจ้ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนทฤษฎี แล้วเน้นทำโจทย์ให้ครอบคลุมและหลากหลาย
พี่นุ่น จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รูปแบบการสอนพิเศษ มีชีทและแบบทดสอบ ไขข้อข้องใจในโจทย์ต่างๆรวมถึงการบ้าน

ตัวต่อตัวหรือกลุ่มก็ได้ เน้นความเข้าใจ ง่ายๆเป็นกันเองค่ะ