รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 12303
ชื่อเล่น โมส
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยให้น้องทำความเข้าใจและอธิบายในสิ่งที่น้องไม่เข้าใจสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ มีแบบฝึกหัดแยกให้น้องทำอย่างหลากหลายครับ

รหัสติวเตอร์ 5405
ชื่อเล่น แทน
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 สังคมศึกษา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ พูดสนุก มีสาระ เด็กๆ ไม่เครียด ได้สาระความรู้ครบถ้วน มีวิชาการพร้อมอารมณ์ขันในการสอนเสมอ

รหัสติวเตอร์ 356
ชื่อเล่น กิ๊บ
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนพื้นฐานให้เข้าใจ ให้แม่นก่อนแล้วก็ทำโจทย์

รหัสติวเตอร์ 10839
ชื่อเล่น ณัฐ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะจากการฝึกฝนทำโจทย์หลายๆรูปแบบ เพื่อให้เกิดความชำนาญและแม่นยำในการทำข้อสอบ

วิชาภาษาอังกฤษ
เรียนรู้กฎ Grammar ต่างๆ คำศัพท์และบทสนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน จากตัวอย่างภาพยนต์ หรือหนังสือกการ์ตูนภาษาอังกฤษ

รหัสติวเตอร์ 3017
ชื่อเล่น น้ำผึ้ง
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนรายละเอียดพื้นฐาน ทฤษฏี และหลักการให้นักเรียนมีความเข้าใจ แล้วฝึกทำโจทย์เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ

รหัสติวเตอร์ 3461
ชื่อเล่น หมวย
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ จะสอนเทคนิคในการแก้โจทย์ปัญหา ทั้งสูตรลัด และวิธีการที่น้องๆได้เรียนในหนังสือ สอนการบ้านและจะทำการสอนล่วงหน้าบทเรียน เพื่อให้น้องๆได้เข้าใจเวลาที่ไปเรียนในชั้นเรียนมากขึ้น มีการนำข้อสอบและแบบฝึกหัดจากหนังสือหลายๆเล่มมาให้ฝึกทดสอบ

รหัสติวเตอร์ 8317
ชื่อเล่น กวาง
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการสอนโดยให้ความเป็นกันเอง ให้เด็กซักถามในสิ่งที่เค้าสนใจอันดับเเรก สอบถาม ซักถามความเข้าใจกับเด็กๆ learning together

รหัสติวเตอร์ 372
ชื่อเล่น โน้ต
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ บรรยายเนื้อหาอย่างสรุป เน้นประเด็นสำคัญ แล้วทำแบบฝึกหัด

รหัสติวเตอร์ 659
ชื่อเล่น ออ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอน เข้าใจง่าย ใจดี เน้นการเรียนแบบคงทน

รหัสติวเตอร์ 142
ชื่อเล่น ป.ปลา
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม
เน้นเพิ่มความเข้าใจในบทเรียน และวิธีการสอนที่ปรับให้เข้ากับนิสัยและพื้นความรู้ของแต่ละคน

และวิธีสอนที่ไม่น่าเบื่อ trick จำง่าย ได้ผลจริง

รหัสติวเตอร์ 13444
ชื่อเล่น ฝ้าย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Writing)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้เอง อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษสำหรับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ writing, reading, listening และ grammar using และมีเทคนิคการสอนพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อเพิ่มเกรด และสอบเข้า โดยมี แบบฝึกหัดมากมายจาก textbook ชั้นนำ จากทั้ง USA,UK,Australia และแนวข้อสอบเก่าๆ อีกมากมาย

รหัสติวเตอร์ 435
ชื่อเล่น อู๋
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนในการรักวิชานั้น ๆ สร้างบรรยากาศให้การเรียนให้เป็นกันเอง แต่ไม่ไร้สาระ ไม่ตึงเครียดจนเกินไป เน้นทำแบบฝึกหัดจนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจอย่างถ่องแท้

รหัสติวเตอร์ 357
ชื่อเล่น ดา
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนทั้งเเบบตัวต่อตัว และเป็นกล่มย่อย ทบทวนเนื้อหา ปูพื้นฐาน, เรียนเนื้อหาล่วงหน้า, เตรียมสอบประจำภาคของ โดยเน้นที่ความรู้ความเข้าใจผู้เรียนเป็นหลัก

รหัสติวเตอร์ 567
ชื่อเล่น เบียร์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเนื้อหา แบบฝึกหัด เตรียมสอบ
สอนตัวต่อตัว หรือกลุ่มก็ได้

รหัสติวเตอร์ 12114
ชื่อเล่น จือ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเนื้อหาก่อน แล้วค่อยๆทำโจทย์จากเบสิกไปจนยากขึ้น

รหัสติวเตอร์ 3123
ชื่อเล่น ปู
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ จะมีการยกตัวอย่างประกอบ หาข้อมูลมาให้เด็กเพิ่มในการสอนแต่ละครั้ง สอนด้วยบรรยากาศไม่เคร่งเครียด เป็นกันเอง

รหัสติวเตอร์ 328
ชื่อเล่น ออย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Reading)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเอง เพื่อให้นักเรียนกล้าซักถาม เน้นทำแบบฝึกหัด และอธิบายเป็นรายข้อ

รหัสติวเตอร์ 256
ชื่อเล่น อุ๋ม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการให้ความเข้าใจแก่นักเรียน ความเป็นกันเอง ยิ่งสำหรับเด็กเล็กจะสอนนอกหนังสือด้วย อย่างเช่น ความมีวินัย และรับผิดชอบต่อตัวเอง

รหัสติวเตอร์ 8258
ชื่อเล่น แนน
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นเข้าใจในเนื้อหา และทำแบบผึกหัดมากๆๆ

รหัสติวเตอร์ 454
ชื่อเล่น แตงโม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการนำไปประยุกต์ใช้มากกว่าท่องจำ มีเทคนิคให้จำง่ายและเข้าใจ เน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก สามารถสอนทวนได้จนกว่าจะเข้าใ