รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 5
ชื่อเล่น พี
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนทั้งแบบตัวต่อตัว หรือกลุ่มย่อย โดยผู้สอนมีประสบการณ์หลากหลายในการสอน เช่น ทบทวนเนื้อหา ปูพื้นฐาน, เรียนเนื้อหาล่วงหน้า, เตรียมสอบประจำภาค, เตรียมสอบเข้าเรียนต่อ, เตรียมสอบแข่งขัน เป็นต้น ทั้งนี้จะปรับเทคนิคการสอนให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคน โดยมุ่งเน้นที่ความรู้ความเข้าใจและความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นหลัก

รหัสติวเตอร์ 376
ชื่อเล่น จิ๊บ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน เน้นการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตจริง เพิ่มเติมสาระต่างๆ นอกเหนือตำราเรียน สร้างบรรยากาศสนุกสนานและจินตนาการให้กับเด็กๆ

รหัสติวเตอร์ 535
ชื่อเล่น เอ้
สถานศึกษา อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ รูปแบบการสอนแบบเทคนิคการคิดเชิงบูรณาการ
โยให้เด็กสนุกกับการเรียน และเข้าใจเนื้อหาอย่างเข้าใจง่าย ไม่เน้นท่องจำ

รหัสติวเตอร์ 573
ชื่อเล่น จุ้ย
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ภาษาเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน และใช้บ่อยๆ โดยการสอนจะเน้นการอ่านเพื่อขยายวงศัพท์ให้มากขึ้น และเน้นการทำโจทย์ เพื่อฝึกทางด้าน Grammar นอกจากนี้ยังจะมีทริคในการจำให้ด้วย

รหัสติวเตอร์ 1380
ชื่อเล่น เหลียน
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเข้าใจง่าย ซักถามได้ มีเอกสารประกอบการเรียนให้ รวมทั้งแบบฝึกหัด เสริมการเข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 4857
ชื่อเล่น เอก
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คอมพิวเตอร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเอง ทำให้น้องเข้าใจถึงจะเปลี่ยนเรื่องสอน

รหัสติวเตอร์ 12081
ชื่อเล่น บุ๊ง
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเป็นกลุ่ม,ตัวต่อตัว

รหัสติวเตอร์ 6922
ชื่อเล่น เฟิร์ส
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนให้เข้าใจง่ายๆ ตั้งแต่พื้นฐานแก้ปัญหาที่น้องๆไม่เข้าใจ เป็นกันเอง มีเทคนิคในการทำสอบ

รหัสติวเตอร์ 624
ชื่อเล่น ปูน
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ จะเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่จะเรียนมากกว่าการท่องจำ และหลังจากนั้นจะให้มีการทำข้อสอบจากง่ายไปยากตามลำดับ

ก่อนการสอน จะมีข้อสอบก่อนเรียน 1 ชุด เพื่อดูความเข้าใจ และความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อน และหลังจากที่ได้สอนเนื้อหาแล้วจะมีการใช้ข้อสอบชุดเดิมในการทดสอบหลังเรียน

ก่อนการเริ่มต้นสอนหัวข้อใหม่จะมีการทำแบบทดสอบก่อนเรียนทุกครั้ง เพื่อวัดระดับของนักเรียนแต่ละคน


และหลังจากเรียนเสร็จทุกครั้ง จะมีการบ้านให้นักเรียนเอากลับไปทำที่บ้าน และ ตรวจเช็คการบ้านในครั้งถัดไป

รหัสติวเตอร์ 262
ชื่อเล่น ตั๊ก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบเป็นกันเองกับเด็กให้มากที่สุด ไม่ให้เด็กรู้สึกว่าเครียด เน้นให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนจริง ๆ

รหัสติวเตอร์ 8635
ชื่อเล่น โจ้
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนทฤษฎี แล้วเน้นทำโจทย์ให้ครอบคลุมและหลากหลาย

รหัสติวเตอร์ 1466
ชื่อเล่น โอ้เอ้
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาไทย
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีชีทช่วยสอนและอธิบายควบคู่แบบฝึกหัด ชัดเจน เข้าใจง่าย พูดคุยปรึกษาสบายๆ

รหัสติวเตอร์ 359
ชื่อเล่น วุธ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 พื้นฐานทางวิศวกรรม
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ และเทคนิคลัดในการทำแบบฝึกหัด ไม่เน้นสอนให้ท่องจำ สอนเข้าใจง่าย ไม่เครียด ถ้าไม่เข้าใจจะสอนซ้ำจนกว่าจะเข้าใจ เปิดโอกาสให้ถามตลอด สอนเสร็จในแต่ละบทมีแบบฝึกหัดให้ทำ

รหัสติวเตอร์ 5884
ชื่อเล่น ปัญ
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ จับหลักส่วนสำคัญของเนื้อหาและสูตร พร้อมทั้งมีโจทย์แบบฝึกหัดให้หัดประยุกต์

รหัสติวเตอร์ 5366
ชื่อเล่น สอง
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาไทย
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สนุกสนาน เป็นกันเอง สอนแบบพี่สอนน้อง
ยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างจนกว่าจะเข้าใจ สอนแบบผ่อนคลาย ไม่เครียด

รหัสติวเตอร์ 6113
ชื่อเล่น คีย์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นภาษาที่เข้าใจง่าย และยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เห็นภาพ

รหัสติวเตอร์ 518
ชื่อเล่น อีฟ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาไทย
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สนุกสนาน เน้นเคล็ดลับและหลักการจำ เป็นกันเอง

รหัสติวเตอร์ 3045
ชื่อเล่น พี
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์
1.บอกหัวข้อคร่าวๆของเรื่องที่จะเรียน โดยจะทำชีทเรียนให้บางส่วนและให้จดเพิ่มเติมในส่วนที่เว้นช่องว่างไว้ เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจเป็นหลัก

2.สอนเนื้อหา และให้ตัวอย่าง ไปทีละหัวข้อ โดยอาจจะถามตอบบ้างในสิ่งที่เป็นเนื้อหาเก่าหรือที่เคยเรียนผ่านมาโดยการพูดเนื้อหาโดยรวม, แยกเนื้อหาเป็นย่อยๆ แล้วอธิบายพร้อมโจทย์, จบคาบเรียนโดยการสรุป

3.ให้ลองทำแบบฝึกหัด เพื่อเพิ่มประสบการณ์ โดยให้เวลานักเรียนคิดว่าควรทำอย่างไรกับโจทย์ข้อนี้ เมื่อให้นักเรียนคิดแล้ว ถ้านักเรียนคิดได้ให้นักเรียนลองทำแล้วค่อยเฉลยโดยอธิบายวิธีการคิด เทคนิคต่างๆในการคิด วิธีการตีโจทย์


4.ตรวจแบบฝึกหัด และชี้จุดผิดโดยการดูจากวิธีทำ แล้วจึงอธิบายส่วนที่ผิดเป็นจุดๆไป

5.ให้การบ้านทุกวัน หากต้องการชีทโจทย์เพิ่มเติมก็จะมีเสริมให้

6.ทำชีทสรุปหลังเรียนจบแต่ละบทแจกให้ หาโจทย์ให้ทำ หรือถ้าน้องมีปัญหา ก็ถามได้

รหัสติวเตอร์ 31
ชื่อเล่น เบียร์
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบเน้นเข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจำ มีการยกตัวอย่างที่เข้่าใจง่าย ทดลองตีโจทย์ข้อสอบหลายรูปแบบ วิเคราะห์โจทย์แต่ละข้อได้

รหัสติวเตอร์ 282
ชื่อเล่น ปลั๊ก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นให้เด็กเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง
เป็นกันเอง ไม่เห็นแก่เงิน