รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 393
ชื่อเล่น เอิร์ท
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเข้าใจง่าย มีเอกสารที่เตรียมไว้เรียบร้อย มีโจทย์ให้ฝึกมากมาย อธิบายเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

รหัสติวเตอร์ 8973
ชื่อเล่น ปันปัน
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเป็นกันเองเน้นความเข้าใจ เพิ่มเกรดและปูพื้นฐานความรู้

รหัสติวเตอร์ 10443
ชื่อเล่น ออม
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบเป็นกันเอง เน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก จะหาโจทย์และแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้ผู้เรัยนมากยิ่งขึ้น

รหัสติวเตอร์ 10192
ชื่อเล่น เมย์
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ สอนให้รู้จริง เข้าใจง่าย และเน้นตัวผู้เรียนเป็นหลัก เป็นกันเอง

รหัสติวเตอร์ 9320
ชื่อเล่น ติ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนสนุก สอนให้ง่าย ไม่ทำให้เข้าใจยาก เน้นจินตนาการ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมต่อการเรียน

รหัสติวเตอร์ 550
ชื่อเล่น นิจ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนให้เด็กฝึกคิด ทำโจทย์ อาจมีเกมส์เสริมทักาะบางครั้ง เพื่อให้เด็กไม่เบื่อกับการเรียน

รหัสติวเตอร์ 10282
ชื่อเล่น แชมป์
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1
วิชาที่สอนพิเศษ #2
รูปแบบการสอนของติวเตอร์

รหัสติวเตอร์ 39
ชื่อเล่น จิ๊บ
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ตัวต่อตัว

รหัสติวเตอร์ 127
ชื่อเล่น ต้น
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ช่วงแรกเป็รการปูพื้นฐานเรื่องที่จำเป็นที่จะทำการสอนก่อน จากนั้นเป็นการลงเนื้อหาในเรื่องที่ต้องการสอน การสอนเป็นการบรรยาย เพื่อให้ทำโจทย์ได้ จากนั้นจะเป็นการคำนวณ ซึ่งเวลาคำนวณจะใช้เวลาประมาณ 70% ของเวลาที่ใช้สอนครับ

รหัสติวเตอร์ 5194
ชื่อเล่น อ๊อด
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ บรรยาย อธิปราย

รหัสติวเตอร์ 7180
ชื่อเล่น แม็ค
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเอง เน้นการซึมซับอย่างธรรมชาติ โดยเน้นการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษมาก ๆ และการดูโทรทัศน์ที่เป็นช่องภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ท่องจำแต่อย่างเดียว

รหัสติวเตอร์ 463
ชื่อเล่น หวาน
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ให้น้องเน้นทำโจทย์ให้คล่อง โดยจะสอนเรียงลำดับเนื้อหาตามหนังสือเรียนของน้อง(เพื่อที่น้องจะได้ไม่สับสน) หากไม่เข้าใจตรงใดจะอธิบายเพิ่มเติม หวานเคยสอนเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้นมาก่อน ดังนั้นจึงคิดว่าตนเองมีความอดทนมาก และเข้ากับเด็กได้ดี

รหัสติวเตอร์ 11406
ชื่อเล่น บัส
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สบายๆ เป็นกันเอง ไม่เครียด ไม่กดดัน เน้นสนุก และเข้าใจง่าย

รหัสติวเตอร์ 592
ชื่อเล่น กอล์ฟ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มึความสามรถในการสอน สามารถอธิบายให้เจ้าใจได้โดยง่าย สมัยเรียนเคยเป็น tutorวิชาคณิตศาตร์ อังกฤษ วิทยาศาตร์ สังคม มาก่อน ให้กับนร.ม1-ม.3 ของนร.โรงเรียน อัสสัมชัญ

รหัสติวเตอร์ 3708
ชื่อเล่น เจิน
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นรูปแบบการสอนที่เข้าใจจง่าย เพื่อให้น้องๆสามารถนำไปใช้ในห้องสอบได้

รหัสติวเตอร์ 9736
ชื่อเล่น บิ๊ว
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
วิชาที่สอนพิเศษ #2
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้
วาดเส้น ทัศนียภาพ ข้อสอบความถนัด
สเก็ตดีไซน์

รหัสติวเตอร์ 12648
ชื่อเล่น ไผ่
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ด้วยตนเอง(โดยไม่อธิบายตรงๆ) มีหลายเทคนิคเช่น ใช้การยกตัวอย่าง การใช้สถานการณ์ และการเปรียบเทียบ เป็นต้น

รหัสติวเตอร์ 8237
ชื่อเล่น ตูมตาม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เข้าถึงศักยภาพและสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ เพื่อปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับและเข้าถึงผู้เรียนให้มากที่สุด ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและรู้สึกเป็นกันเองมากขึ้น กล้าถามเมื่อมีปัญหา แล้วเราก็พร้อมที่จะเข้าไปแก้ปัญหานั้นอย่างตรงจุด

รหัสติวเตอร์ 4547
ชื่อเล่น ปริ๊นซ์
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Listening)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ใช้สื่อที่มีเนื้อหาทันสมัยหรือเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เช่น นิทาน นิตยสาร เกมส์ มาโยงเข้ากับแกรมม่าหรือเนื้อหาในบทเรียนให้ไม่น่าเบื่อและจำงายขึ้น

รหัสติวเตอร์ 335
ชื่อเล่น ใหญ่
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 สังคมศึกษา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตามหลักสูตรที่น้องเรียน และเนื้อหาเพิ่มเติมจากที่เรียน หรือเนื้อหาที่น้องสนใจจะเรียนเพิ่ม สอนการบ้านรวมถึงติวข้อสอบ
ไม่เครียด สอนสบายๆ ใจเย็น ^^