รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 7008
ชื่อเล่น เบียร์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ จะมีโจทย์หลากหลาย มีเอกสารที่สรุปเนื้อหาอย่างเข้มข้น

รหัสติวเตอร์ 282
ชื่อเล่น ปลั๊ก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นให้เด็กเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง
เป็นกันเอง ไม่เห็นแก่เงิน

รหัสติวเตอร์ 493
ชื่อเล่น แอร์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ อธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ เเล้วฝึกทำโจทย์ เน้นการเรียนแบบพี่สอนน้อง เพื่อลดความตรึงเครียด

รหัสติวเตอร์ 11451
ชื่อเล่น น้อยหน่า
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 สังคมศึกษา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนให้เหมาะกันทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
สอนโดยเน้นสื่อ และสถานการณ์ประกอบ สนุก น่าสนใจ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
เอาใจใส่ ฝห้กำลังใจ และประเมินผลผู้เรียนเสมอ

รหัสติวเตอร์ 226
ชื่อเล่น นัด
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยอธิบายให้เข้าใจ

มีเทคนิคในการจำ

และฝึกทำแบบฝึกหัด

รหัสติวเตอร์ 3
ชื่อเล่น ลิ้ม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ อธิบายเนื้อหาของเรื่องทีจะสอนให้ได้มากที่สุดก่อน แล้วจึงให้น้องได้ฝึกทำโจทย์ในเรื่องนั้นๆและมีการ ทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านมาทุกครั้งก่อนจะขึ้นเรื่องใหม่

รหัสติวเตอร์ 5879
ชื่อเล่น พลอย
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบเป็นกันเอง
ให้น้องกล้าถามเวลาไม่เข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 11095
ชื่อเล่น ดาว
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ อธิบาย และยกตัวอย่าง

รหัสติวเตอร์ 189
ชื่อเล่น หญิง
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม

รหัสติวเตอร์ 546
ชื่อเล่น อ๊อฟ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Reading)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบตัวต่อตัว มีเอกสารการสอนให้
โดยเอกสารนั้นจะไม่มีครบทั้งหมดแต่จะเว้นช่องว่างไว้สำหรับความตั้งใจของผู้เรียน
นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดแยกส่วนต่างหากอีก

รหัสติวเตอร์ 224
ชื่อเล่น ทราย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ อธิบายวิธีการแก้ปัญหาโจทย์เป็น STEP จากโจทย์ง่ายไปโจทย์ยาก เน้นการทำโจทย์เป็นหลัก

รหัสติวเตอร์ 7289
ชื่อเล่น ฉัตร
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ตัวต่อตัว หรือสอนเป็นกลุ่ม ไม่เกิน 10 คน จะได้อธิบายรายคนได้ เพื่อให้น้องๆเข้าใจได้ครบถ้วน

รหัสติวเตอร์ 9635
ชื่อเล่น อ้อย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ เป็นกันเอง ไม่เครียด ^^

รหัสติวเตอร์ 582
ชื่อเล่น เติ้ง
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นสอนแบบธรรมชาติ

รหัสติวเตอร์ 601
ชื่อเล่น โจ้
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นความเข้าใจ เป็นกันเอง อธิบายทฤษฏีเน้นโดยจะเน้นเนื้อหาหลักๆ หลังจากนั้นค่อยทำโจทย์ ทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

รหัสติวเตอร์ 359
ชื่อเล่น วุธ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 พื้นฐานทางวิศวกรรม
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ และเทคนิคลัดในการทำแบบฝึกหัด ไม่เน้นสอนให้ท่องจำ สอนเข้าใจง่าย ไม่เครียด ถ้าไม่เข้าใจจะสอนซ้ำจนกว่าจะเข้าใจ เปิดโอกาสให้ถามตลอด สอนเสร็จในแต่ละบทมีแบบฝึกหัดให้ทำ

รหัสติวเตอร์ 228
ชื่อเล่น ไก่
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนว่ามีพื้นความรู้เป็นอย่างไร แล้วจึงอธิบาย concept เนื้อห หลังจากนั้นจึงตลุยโจทย์ที่หลากหลายจากง่ายไปยาก โดยสอดแทรกเทคนิกต่างๆ เพื่อให้นักเรียนทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

รหัสติวเตอร์ 11522
ชื่อเล่น จิ๊บ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ และการนำไปประยุกต์ใช้ ใจเย็น

รหัสติวเตอร์ 111
ชื่อเล่น เอม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยให้ใช้หลักความเข้าใจ ไม่เน้นการท่องจำ
และฝึกทำโจทย์ให้เยอะ สอนแบบเป็นกันเอง เพื่อให้น้องกล้าที่จะถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 1617
ชื่อเล่น แมว
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สรุปเนื้อหาที่สำคัญพร้อมโจทย์สำหรับทำแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบ