รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 6677
ชื่อเล่น ไลท์
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นแก้ปัญหาตามผู้เรียน

รหัสติวเตอร์ 5856
ชื่อเล่น ปูเป้
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ สอนสนุก เปนกันเอง ไม่เครียด

รหัสติวเตอร์ 549
ชื่อเล่น แอ๊ปเปิ้ล
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการพูดคุยกันทำความเข้าใจ และทำแบบฝึกหัด เพราะการได้ลงมือปฏิบัติจะทำให้เข้าใจมากขึ้นและจดจำได้มากขึ้น

รหัสติวเตอร์ 13783
ชื่อเล่น เจ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นการนำไปใช้ในการทดสอบ

รหัสติวเตอร์ 5508
ชื่อเล่น ภา
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ -สอนให้เข้าใจจริงๆ ไม่ใช่สักแต่ว่าจำ
-ให้น้องๆได้ผ่อนคลายบ้าง ไม่ใช่ตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา เช่น ชวนน้องคุย เล่าเรื่องตลก เป็นต้น
-ให้น้องๆเข้าถึงเราได้ เขาจะได้กล้าถาม

รหัสติวเตอร์ 11006
ชื่อเล่น ลูกแพร
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีเอกสารเพิ่มเติมให้ และมีสื่อการสอนอื่นๆ

รหัสติวเตอร์ 8933
ชื่อเล่น ชมพู่
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นสนุกและแทรกเนื้อหาเพื่อการจดจำที่ง่ายขึ้น มีการถามซ้ำและทดสอบเป็นระยะๆ

รหัสติวเตอร์ 8545
ชื่อเล่น แตงโม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาไทย
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนสนุก เป็นกันเอง มีเทคนิคการจำ เน้นความเข้าใจเป็นหลัก

รหัสติวเตอร์ 8321
ชื่อเล่น ลี่
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เข้าใจง่าย มีเทคนิคในการจำ

รหัสติวเตอร์ 356
ชื่อเล่น กิ๊บ
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนพื้นฐานให้เข้าใจ ให้แม่นก่อนแล้วก็ทำโจทย์

รหัสติวเตอร์ 121
ชื่อเล่น ซี
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ ใช้ความคิด
ความหาการสอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน

รหัสติวเตอร์ 11157
ชื่อเล่น บ๊อบบี้
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คอมพิวเตอร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอน Grammar และขยาย Vocabulary ด้วย Media ที่ เหมาะสม
ไม่เน้นแปล แต่เน้นการใช้งานจนชำนาน
สอนวิถีการใช้ภาษาเหมือนเจ้าของภาษา

รหัสติวเตอร์ 1078
ชื่อเล่น ซี
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตามเนื้อหาที่เด็กเรียน รูปแบบการสอนเป็นกันเองกับเด็กเพื่อให้เด็กกล้าที่จะถามในกรณีที่เด็กไม่เข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 11520
ชื่อเล่น เมย์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นทบทวนพื้นฐานที่ต้องรู้และเน้นทำโจทย์แบบฝึกหัด

รหัสติวเตอร์ 10516
ชื่อเล่น นุ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นให้เข้าใจเนื้อหาทุกจุดแล้วจึงทำโจทย์เพื่อฝึกใช้เทคนิคต่างๆ

รหัสติวเตอร์ 302
ชื่อเล่น ปู
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ให้ ทดสอบความรู้ก่อนใน Classแรก
และเริ่มถามความตั้งใจของเด็กว่าต้องการเน้นอะไรหรือต้องการให้เพิ่มจากที่โรงเรียน
Class ต่อมาอาจจะมีสื่อหรือยกตัวอย่างจากบทเรียน

รหัสติวเตอร์ 538
ชื่อเล่น ต้า
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตามหนังสือหรือข้อสอบที่เด็กต้องการ แบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่มเล็กๆ

รหัสติวเตอร์ 173
ชื่อเล่น เชอรี่
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนดีไม่มีข้อแม้ ได้ทุกระดับประทับใจ

รหัสติวเตอร์ 5098
ชื่อเล่น น้ำ
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการนำไปใช้ได้จริงเช่นภาษาอังกฤษ สำหรับคณิตศาสตร์เน้นฝึกทำโจทย์แบบฝึกหัด

รหัสติวเตอร์ 6652
ชื่อเล่น กัส
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 สังคมศึกษา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เรียนสนุก ไม่เน้นจำ แต่เน้นเข้าใจเนื้อหา
เน้นการสอนหลากหลาย ต้องง่ายในการเรียน และแม่นในการสอบ