รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 5956
ชื่อเล่น ฟล๊ค
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ไม่เครียด สนุกสนาน

รหัสติวเตอร์ 983
ชื่อเล่น ณัฐ
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนให้น้องๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการ ทำให้น้องๆ ไม่ต้องจำมาก และมีเทคนิคการสอนมากมายที่ทำให้น้องๆ เพลิดเพลินกับการเรียน

รหัสติวเตอร์ 5476
ชื่อเล่น ต้า
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนอย่างเป็นกันเองเเละสนุก ไม่เครียด เข้าใจเนื้อหาอย่างเเท้จริง มีการยกตัวอย่างเเละเอกสารเสริมประกอบ

รหัสติวเตอร์ 436
ชื่อเล่น ตั้ว
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เข้าใจ ประยุกต์ได้

รหัสติวเตอร์ 85
ชื่อเล่น โจ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนสบายๆ ได้ความรู้

รหัสติวเตอร์ 55
ชื่อเล่น พงษ์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนสนุก เข้าใจง่าย

เนื้อหาแน่น ทำข้อสอบได้อย่างง่าย

รหัสติวเตอร์ 4024
ชื่อเล่น พิม
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตามเนื้อหาของโรงเรียนเเละเพิ่มความยืดหยุ่นในเนื้อหาที่ผู้เรียนอาจจะยังไม่เข้าใจ รวมทั้งสอดแทรกวิธีการและความบันเทิงให้การสอนไม่น่าเบื่อ รวมทั้งยิดหยุ่นเวลาและเนื้อหาจากความแตกต่าของเด็กเเต่ละคน

รหัสติวเตอร์ 557
ชื่อเล่น น้ำ
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ การเรียน การสอน เน้นเนื้อหาในชั้นเรียนเป็นสำคัญ และเพิ่มเติมในส่วนของแบบฝึกหัดเพื่อนทำโจทย์ สรุปและเก็งข้อสอบให้กับน้องๆ เรียนแล้วไม่เครียด

รหัสติวเตอร์ 256
ชื่อเล่น อุ๋ม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการให้ความเข้าใจแก่นักเรียน ความเป็นกันเอง ยิ่งสำหรับเด็กเล็กจะสอนนอกหนังสือด้วย อย่างเช่น ความมีวินัย และรับผิดชอบต่อตัวเอง

รหัสติวเตอร์ 8635
ชื่อเล่น โจ้
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนทฤษฎี แล้วเน้นทำโจทย์ให้ครอบคลุมและหลากหลาย

รหัสติวเตอร์ 136
ชื่อเล่น เพ็ญ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นสอนให้เข้าใจไม่ใช่ท่องจำ แน้นการทำแบบฝึกหัดเยอะๆ เพื่อเสริมสร้างความแม่นยำค่ะ

รหัสติวเตอร์ 6080
ชื่อเล่น แปง
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Reading)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการสอนเพื่อให้สามารถใช้ใน้องเรียน/สอบที่โรงเรียน โดยเน้นการทำข้อสอบ/แบบฝึกหัด โดยหาจุด่อนเพื่อแก้ไขให้ตรงจุด

รหัสติวเตอร์ 4944
ชื่อเล่น ชุณห์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเอง เข้าใจง่าย

รหัสติวเตอร์ 13085
ชื่อเล่น ต๋อย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้น part of speech 8 กลุ่ม

รหัสติวเตอร์ 5915
ชื่อเล่น โป
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบเข้าใจง่าย มีเทคนิคพิเศษที่ช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น

รหัสติวเตอร์ 203
ชื่อเล่น เนอส
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบเป็นกันเอง สอนตามชีท หรือแบบที่ผู้เรียนต้องการ

รหัสติวเตอร์ 1709
ชื่อเล่น นิ
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ผู้เรียนเป็นหลัก ปูพื้นฐาน เน้นความเข้าใจ ทำโจทย์เพื่อวัดความเข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 355
ชื่อเล่น เอ้
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตามตำรา เพิ่มเทคนิคการทำโจทย์

รหัสติวเตอร์ 7233
ชื่อเล่น ซี
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาจีน
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการนำไปใช้จริง ทำโจทย์ ฝึกสนทนา

รหัสติวเตอร์ 5424
ชื่อเล่น เง็ก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นให้น้องเข้าใจในบทเรียน อธิบายที่มาของสูตร คุณสมบัติต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ทำให้สามารถวิเคราะห์โจทย์เป็น