รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 437
ชื่อเล่น เหมียว
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ อธิบายเข้าใจง่าย

ชัดเจน ดูแลตัวต่อตัว

สอนสนุก

รหัสติวเตอร์ 585
ชื่อเล่น โอปอ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการอธิบายให้เข้าใจในบทเรียนอย่างถ่องแท้ เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์ต้องเน้นที่ความเข้าใจของผู้เรียน หากเข้าใจแล้วก็จะสามารถทำโจทย์ได้ทุกรูปแบบ โดยอ้างอิงหลักสูตรตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยเพิ่มเติมบางส่วนที่เป็นความรู้นอกเหนือจากบทเรียนเช่น เทคนิคต่างๆ การคิดเร็ว และเน้นให้น้องทำแบบฝึกหัดสม่ำเสมอ ให้เกิดความรัก และเข้าใจในวิชาที่เรียน

ทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบการสอนจะเน้นไปในแนวสบายๆเป็นกันเอง เพื่อให้น้องๆ ไม่เกร็งเวลาเรียนและถามได้เมื่อไม่เข้าใจ ให้น้องเกิดความไว้ใจในผู้สอน และให้เกิดบรรยากาศสนุกสนานในการเรียน ^__^

รหัสติวเตอร์ 93
ชื่อเล่น Joy
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ทำชีสเน้นจุดที่สำคัญ แล้วมาอธิบายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
เน้นการทำโจทย์ และการท่องศัพท์ ด้วยความเข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 11617
ชื่อเล่น ก้อย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีเอกสารประกอบการเรียน พร้อมอธิบายและยกตัวอย่าง

รหัสติวเตอร์ 49
ชื่อเล่น ที
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ปูพื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยตั้งแต่ประถมจนถึงเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยการฝึกทำโจทย์ที่เริ่มต้นด้วยรูปแบบที่ง่ายไปจนถึงระดับที่ยากและสามารถนำเอาไปใช้ในการประยุกต์ทำข้อสอบในระดับต่างๆได้อย่างชำนาญ และการสอนที่เป็นกันเองระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่จะทำให้นักเรียนไม่เครียดจนเกินไป ด้วยประสบการณ์การสอนเด็กประถม ม.ต้น ม.ปลายและเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของผู้สอน

รหัสติวเตอร์ 557
ชื่อเล่น น้ำ
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ การเรียน การสอน เน้นเนื้อหาในชั้นเรียนเป็นสำคัญ และเพิ่มเติมในส่วนของแบบฝึกหัดเพื่อนทำโจทย์ สรุปและเก็งข้อสอบให้กับน้องๆ เรียนแล้วไม่เครียด

รหัสติวเตอร์ 621
ชื่อเล่น ดา
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการสอนให้เด็กเข้าใจเนื้อหา ไม่ซีเรียสให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย ในการสอนจะดูที่พื้นฐานว่าเด็กเข้าใจหรือไม่ มีเนื้อหาการสอนเพิ่มเติม และมีการจัดหาเอกสารการให้ตรงกับพื้นฐานเด็ก เพื่อเป็นการปรับพื้นฐาน

หมายเหตุ** ปัจจุบันสอนอยู่โรงเรียนกวดวิชา top cadet ซ.พหลโยธิน58 และสอนพิเศษตัวต่อตัวชั้นประถม ค่ะ

รหัสติวเตอร์ 2873
ชื่อเล่น เทียน
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนหลักGrammarภาษาอังกฤษ (ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน-ระดับสูง)เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้าใจ,สามารถสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลัก Phonics,สามารถสอนบทเรียนล่วงหน้าที่โรงเรียน หรือติวเพื่อเตรียมสอบได้, สอนการบ้านได้,สอนแบบเป็นกันเอง

รหัสติวเตอร์ 351
ชื่อเล่น ตี๋ตี๋
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเองกับเด็กนักเรียน
มีเทคนิคการจำ
เรียนแบบได้ทั้งเนื้อหาสาระและความสนุก
เป็นที่ปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือน้องที่มีปัญหาการเรียน (ไม่จำกัดแค่วิชาที่ต้องการสอน)

รหัสติวเตอร์ 1617
ชื่อเล่น แมว
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สรุปเนื้อหาที่สำคัญพร้อมโจทย์สำหรับทำแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบ

รหัสติวเตอร์ 362
ชื่อเล่น ต้น
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตามเอกสารที่เตรียมมา

ให้ทำโจทย์ เป็นกันเองไม่เข้าใจตรงไหน

ถามได้ตลอด สบายๆ

รหัสติวเตอร์ 3641
ชื่อเล่น ฮ้ง
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาจีน
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเดี่ยว หรือกลุ่ม

รหัสติวเตอร์ 91
ชื่อเล่น ปู
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1
วิชาที่สอนพิเศษ #2
รูปแบบการสอนของติวเตอร์

รหัสติวเตอร์ 9092
ชื่อเล่น เบลล์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจและการทำแบบฝึกหัด

FYI : สอนเศรษฐศาสตร์ มัธยมและปริญญาตรีได้

รหัสติวเตอร์ 166
ชื่อเล่น เก่ง
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ แจกชีทประกอบการสอน เน้นการทำแบบฝึกหัด หลังจากอธิบายพื้นฐานวิชาแล้ว

เฉลยแบบฝึกหัด ท่องศัพท์ ท่องคำสำคัญ

รหัสติวเตอร์ 160
ชื่อเล่น ตาล
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เรียนสบายๆแต่เข้าใจเนื้อ

รหัสติวเตอร์ 3973
ชื่อเล่น แป๊ป
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 สังคมศึกษา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการวิเคราะห์โจทย์ เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้คำถามประกอบการเรียนรู้

รหัสติวเตอร์ 5877
ชื่อเล่น เพ่ย
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ จะสอนแบบเป็นกันเองเพื่อให้น้องรู้สึกมีใจที่จะเรียนให้มากที่สุด เนื่องจากน้องๆยังเด็กอยู่อาจมีการหยุดพักบ้างถ้าเรียนติดต่อกันหลายชั่วโมง อาจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ น้องๆจะได้ไม่เหน็ดเหนื่อยจากการเรียนมาเกินไป แต่เรื่องเวลาหรือวันก็สามารถตกลงกันได้ค่ะ

รหัสติวเตอร์ 2613
ชื่อเล่น หนู
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นอธิบายใ้ห้เข้าใจ ฝึกให้คิดเป็น แนะวิธีคิดลัดต่างๆ ให้ผู้ใช้นำไปประยุกต์ให้เข้ากับที่ตนเองถนัดที่สุด มีประสบการณ์สอนตามบ้านกับ นร.รร.สาธิต, นร.พยาบาลและ รร.นานาชาติ (เซนต์ สตีเฟ่น, ฮาร์โรว์)

รหัสติวเตอร์ 424
ชื่อเล่น โอปอ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนพิเศษอ่ะครับน้อง ถ้าชอบ จะเรียนก็โอเค พี่สอนเหมือนกันทุกคนอ่าคับ ต่างตรงที่น้องแต่ละคนจะรับได้มากน้อยแค่ไหน