รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 242
ชื่อเล่น จ๊ะจ๋า
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ คะ ตอนแรกก็จะสอนปากเปล่าพร้อมกับทำ mind mapping เพื่อช่วยให้น้องเข้าใจง่ายและช่วยในการจำ สอนในส่วนที่เราคาดว่าน่าจะออกสอบหลังจากที่สอนเนื่อหาทั้งหมดครบทั่วแล้ว นำประสบการณ์ที่เรียนรู้มามาสอนน้อง บอกเล่าอย่างเป็นกันเอง ที่สำคัญจะต้องกระตุ้นน้องให้active กับการเรียนและทำการบ้านทบทวนความรู้อยู่เสมอ พร้อมกับให้กำลังใจในการเรียน

รหัสติวเตอร์ 94
ชื่อเล่น เจี๊ยบ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนให้วิเคราะห์เนื้อหาให้เข้าใจ จากนั้นตามด้วยการทำโจทย์มากๆเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
มีเอกสารซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาและโจทย์ รูปแบบการสอนเป็นกันเอง สนุก ไม่เครียด รับสอนตามบ้าน

รหัสติวเตอร์ 467
ชื่อเล่น ตาล
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ศึกษาพื้นฐานความรู้ของนักเรียนก่อนในคาบแรก ว่าควรที่จะสอนในรูปแบบไหน ช้า หรือเร็ว เน้นพื้นฐานเนื้อหา ประเด็น ให้นักเรียนเข้าใจก่อนโดยการให้นักเรียนจับจุดเนื้อหาให้ได้ก่อนว่าประเด็นของเรื่องนี้คืออะไร ให้นักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่เกิดจากการจำ หลังจากนั้นฝึกให้มีการทำแบบฝึกหัด และข้อสอบ เพื่อวัดผลนักเรียน

รหัสติวเตอร์ 6522
ชื่อเล่น แบงค์
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นทำโจทย์ ความเข้าใจ ไม่เครียด

รหัสติวเตอร์ 586
ชื่อเล่น linly
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นความเข้าใจ เน้นความเป็นกันเอง และสามารนำไปประยุกษ์ใช้ได้

รหัสติวเตอร์ 373
ชื่อเล่น นัด
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นให้เด็กทำโจทย์

รหัสติวเตอร์ 63
ชื่อเล่น ปิงๆ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ อธิบาย ยกตัวอย่าง แบบฝึกหัด ซักถาม

รหัสติวเตอร์ 354
ชื่อเล่น นิต
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ -กรณี สอนการบ้าน ปัญหาเฉพาะหน้าทุกวิชา ระดับประถมศึกษา อธิบายหลักการและยกตัวอย่างประกอบ ให้นักเรียนทำการบ้านจนเสร็จแล้วตรวจคำตอบ
-วิทยาศาสตร์ อธิบายหลักการ และคำศัพท์เฉพาะ ให้นักเรียนฝึกจิตนาการโดยการวาดภาพ การทำไดอะแกรม ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 13783
ชื่อเล่น เจ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นการนำไปใช้ในการทดสอบ

รหัสติวเตอร์ 605
ชื่อเล่น กุ๊กกู่
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ อธิบายหลักการในแต่ละบท
มีโจทย์ให้ทำ มีการซักถาม
นอกเรื่องบ้างเพื่อไม่ให้น้องเบื่อ

รหัสติวเตอร์ 225
ชื่อเล่น เอ็ม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

รหัสติวเตอร์ 8234
ชื่อเล่น ปลื้ม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเนื้อหาเข้าใจง่ายและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจในบทเรียนอย่างแท้จริง

รหัสติวเตอร์ 5760
ชื่อเล่น พิณ
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ชีท แบบฝึกหัด ประกอบการสอน

รหัสติวเตอร์ 10748
ชื่อเล่น อ้อม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นเนื้อหาหลักสูตรที่กำลังเรียนศึกษาในชั้นเรียน และผู้เรียนเป็นหลัก โดยประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนว่ามีความเข้าใจในบทเรียนตามหลักสูตรมากน้อยแค่ไหน เรื่องไหนจุดใดอ่อนหรือไม่เข้าใจก็สอนเน้นย้ำให้มากจนเข้าใจเป็นอย่างดี และในส่วนที่เข้าใจดีแล้วก็เพิ่มความเข้าใจให้เก่งมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการสอนและอธิบายเนื้อหาวิชา, ตัวอย่างและโจทย์อื่นๆ ให้ฝึกหัดทำเพิ่มเติม เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจให้กว้างขวางและชำนาญมากยิ่งขึ้น

รหัสติวเตอร์ 598
ชื่อเล่น อ๋อ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Listening)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ส่วนมากขณะนี้สอนแบบตัวต่อตัว และเน้นสองเด็กอินเตอร์ ทุกวิชา และสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนทั่วไป โดยเน้นหลักการจำง่ายๆที่นักเรียนสามารถสนุกกับวิถีการจำได้ อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัด และ ศัพท์ให้ท่องจำอย่างสนุกอีกด้วย

รหัสติวเตอร์ 4913
ชื่อเล่น หนึ่ง
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ปรับเปลี่ยนตามการเรียนรู้ของน้องๆแต่ละคน

รหัสติวเตอร์ 5477
ชื่อเล่น เมฆ
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนปูพื้นฐานให้มีความเข้าใจในเนื้อหาของวิชา เน้นการทำโจทย์ และตอบคำถามที่สงสัย
หรือโจทย์ที่นักเรียนนำมาถาม

รหัสติวเตอร์ 576
ชื่อเล่น Pound
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ Follows the step in the book and solves the problem from the exercise.

รหัสติวเตอร์ 12499
ชื่อเล่น มาย
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ 1. เริ่มอธิบาย เรื่อง/บทที่จะสอน
2. ให้ทำแบบฝึกหัด แล้วอธิบายข้อที่ผิด
3. ให้ flashcard สำหรับจำคำศัพท์

รหัสติวเตอร์ 247
ชื่อเล่น โอ
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สรุปใจความสำคัญของเนื้อหา,อธิบาย ยกตัวอย่าง วิธีการคิด การแก้โจทย์ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการและเข้าใจในบทเรียน,เน้นการทำแบบฝึกหัด