รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 12357
ชื่อเล่น เชอร์รี่
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนให้เข้าใจและให้ทำแบบฝึกหัดหลายๆรูปแบบ

รหัสติวเตอร์ 4826
ชื่อเล่น แอมแปร์
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ไม่เครียดมากนัก เน้นการสอนแบบพี่น้อง

รหัสติวเตอร์ 5922
ชื่อเล่น หญิง
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ดูจากลักษณะของความสามารถของเด็กแต่ละคน เน้นทำโจทย์

รหัสติวเตอร์ 213
ชื่อเล่น รัตน์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ไม่เครียด แต่แน่นด้วยเนื้อหา

รหัสติวเตอร์ 10591
ชื่อเล่น จูเนียร์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Reading)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการเรียนเฉพาะเนื้อหา ไม่เน้นการบ้าน และแทรกเนื้อหา เทคนิคจากนอกบทเรียนเป็นบางครั้ง

รหัสติวเตอร์ 10513
ชื่อเล่น แอม
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนอธิบาย ฝึกทำแบบฝึกหัด ติวเพิ่มเติมความรู้ที่ต้องการ

รหัสติวเตอร์ 7467
ชื่อเล่น มาร์ค
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ และการทำโจทย์ที่หลายหลาย

รหัสติวเตอร์ 1236
ชื่อเล่น มล
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตามหนังสือเรียน และ หาแบบฝึกหัดให้ทำเพิ่มเติม

รหัสติวเตอร์ 410
ชื่อเล่น ชัวร์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนหลักการ และทำโจทย์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์

รหัสติวเตอร์ 1962
ชื่อเล่น แตง
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการสอนแบบให้เข้าใจ สอนแบบตัวต่อตัว สอนสนุก ซักถามได้ เพราะเข้าใจเด็ก เน้นความเป็นกันเองกับเด็ก ทำให้เด็กไม่เครียด สอนพื้นฐาน มีแบบฝึกหัด และการบ้านหลังเรียน

รหัสติวเตอร์ 13382
ชื่อเล่น ปู
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Writing)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบเป็นกันเอง ทำโจทย์ข้อสอบ ไม่เครียด สนุก พร้อมเทคนิคการจำที่ดีมีประสิทธิภาพ

รหัสติวเตอร์ 10042
ชื่อเล่น กอล์ฟ
สถานศึกษา อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตรงตามเนื้อหา สอนสูตรลัด ทบทวนและติวสอบ

รหัสติวเตอร์ 13730
ชื่อเล่น บอส
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์

รหัสติวเตอร์ 187
ชื่อเล่น มร
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ตรวจสอบพื้นฐานผู้เรียน สอนปรับพื้นฐาน เน้นทำความเข้าใจกับเนื้อหาอย่างชัดเจน ฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อทำความเข้าใจ เพิ่มเติมโจทย์ตัวอย่างให้หลากหลาย

รหัสติวเตอร์ 8234
ชื่อเล่น ปลื้ม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเนื้อหาเข้าใจง่ายและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจในบทเรียนอย่างแท้จริง

รหัสติวเตอร์ 6084
ชื่อเล่น แป้ง
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตัวต่อตัว เน้นความรู้และความเข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 9911
ชื่อเล่น ปู
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนให้เข้าใจง่าย จำได้ง่าย

รหัสติวเตอร์ 152
ชื่อเล่น เอ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ปูพื้นฐานทฤษฎี เพื่อการทำโจทย์ อย่างเข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 3163
ชื่อเล่น เล็ก
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเองเน้นทำความเข้าใจกับบทเรียนและทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนมา

รหัสติวเตอร์ 574
ชื่อเล่น ตุ๊กติ๊ก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คอมพิวเตอร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ อธิบายถึงหลักการอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นเหตุเป็นผล พร้อมทั้งยกตัวอย่างเพื่อสร้างมโนภาพและความเข้าใจ และให้ผู้เรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความชำนาณในเรื่องที่มีการเรียนการสอน